Szkolenia Rad Pedagogicznych

e-Szkolenia Rad Pedagogicznych krok po kroku

  1. Szkoła zamawia wybrane szkolenie za pośrednictwem platformy robotyedukacyjne.pl
  2. Wybrane szkolenie  jest udostępniane on-line użytkownikowi utworzonemu w trakcie składania zamówienia (nauczyciel-koordynator). Dodatkowe konta użytkowników kursu mogą być utworzone w zależności od indywidualnych potrzeb szkoły.
  3. Bezpłatne materiały dydaktyczne (roboty z wyposażeniem) są wysyłane po otrzymaniu zamówienia na szkolenie i stanowią własność szkoły po jego opłaceniu.
  4. Po ukończeniu szkolenia nauczyciel-koordynator przesyła listę uczestników na adres biuro@robotyedukacyjne.pl
  5. Certyfikaty uczestnictwa są wysyłane w formie elektronicznej na adres koordynatora lub bezpośrednio do uczestników szkolenia.