TROBOT

Wyłączny dystrybutor robotów edukacyjnych marki Makeblock w Polsce

TROBOT od 2008 roku dostarcza nowoczesny sprzęt wykorzystywany w celach dydaktycznych i badawczych na każdym etapie edukacji – od szkoły podstawowej po szkoły wyższe i jednostki naukowe. Prowadzimy też warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wykorzystujemy nowoczesne technologie z obszaru elektroniki, robotyki i informatyki, jako narzędzia wspomagające nauczanie. Na bazie opracowanych przez nas scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych, powstały programy nauczania wdrażane obecnie w wielu polskich szkołach.

"Z przyjemnoscią informuję że TROBOT Młodzieżowa Akademia Techniki w Kutnie uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który swiadczy o tym, ze placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży."

Katarzyna Hall/Minister Edukacji Narodowej

"Z przyjemnością kieruję na Pana ręce gratulacje i podziękowania dla firmy TROBOT za udział w zorganizowanej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów imprezie “Noc robotów” … Do sukcesu imprezy przyczyniły się również prowadzone przez Państwa warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu robotyki."

dr inż. Jan Jabłkowski/Dyrektor PIAP Warszawa

"Zarówno młodzieży jak i nauczycielom spodobała się proponowana forma współpracy z komputerem i sterowanym nim robotem…Uczniowie potraktowali lekcje jako okazję do znakomitej zabawy. Nauczyciele podkreślali inną wartość: zabawa była możliwa tylko wówczas, gdy uczniowie wykorzystywali zdobytą w szkole wiedzę matematyczną…"

Eliza Ogorzała/Dyrektor Gimnazjum Nr 5 w Płocku

Dostarczaliśmy sprzęt i prowadziliśmy szkolenia z zakresu mechatroniki i robotyki w szkole, w projektach realizowanych m.in. przez:

 • Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego
 • Starostwo Powiatowe w Sanoku
 • Urząd Miasta Kutna
 • Starostwo Powiatowe w Raciborzu
 • Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Urząd Miasta i Gminy Błonie
 • Starostwo Powiatowe w Brzesku
 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 • Urząd Miasta w Bytomiu
 • Politechnikę Łódzką
 • Politechnikę Warszawską
 • Politechnikę Białostocką
 • Politechnikę Śląską
 • Politechnikę Gdańską